9/18/2018 12:47:00 μ.μ.
0


Διέλυσε κάθε υποψία κατά του Δήμου ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος αναφορικά με την διαδιδόμενη χρήση του χώρου του στρατοπέδου του ΚΕΜΧ, αν και εφ όσον αποφασιστεί η μη χρησιμοποίησή του για στρατιωτικές ανάγκες.

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ναυπλιέων απάντησε σε ερωτήσεις και ενημέρωσε σχετικά με τις φημολογίες για τη δημιουργία κέντρου προσφύγων στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου.

Ο κ. Κωστούρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο και καμία επίσημη πληροφορία προς τη Δημοτική Αρχή για κάτι τέτοιο. Το μόνο έγγραφο που υπάρχει αφορά τη λειτουργία του στρατοπέδου μέχρι 30/7/2019. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και  διαβεβαίωσε ότι είναι τόσο ο ίδιος όσο και όλος ο μηχανισμός του Δήμου σε επαγρύπνηση γι αυτό το θέμα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε o Δήμαρχος Ναυπλιέων,  «ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει προκειμένου να αποτρέψει με κάθε τρόπο  μια εξέλιξη που θα είναι εις βάρος της πόλης μας και των δημοτών μας».

Επισυνάπτεται το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων της 13ης Φεβρουαρίου 2018:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 13-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2239/ 09-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 

Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι (20) και απόντες δέκα τρεις (13), οι εξής:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Μπούκουρης Παναγιώτης,   Πρόεδρος
1. Γκιαούρη–Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος
(  δικ/να απούσα)   
2.Δρούγκας Δημοσθένης ,  Γραμματέας
2. Αρματάς  Νικόλαος
3. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα        
3.Μπακέας Δημήτριος (  δικ/να απών)                    
4. Αυγουστόπουλος Σταύρος    
4. Χρηστίδης Παύλος               
5. Βαμβακάς  Παναγιώτης  
5. Κοκκινόπουλος Παντελής 
6. Γαβρήλος Σταύρος
6. Πινάτσης Γεώργιος
7. Καλκούνου Καλλιόπη             
7. Παπαγεωργίου – Μουτζούρη Ελένη(  δικ/να απούσα)   
8. Καρέλης Χρήστος
8. Τόμπρας Γεώργιος    (  δικ/να απών)                    
9. Καχριμάνης Γεώργιος
9. Δήμας Ανδριανός
10. Κατσαφάρα Δήμητρα
10. Τζαρίμας Ιωάννης
11.Λέντζος  Παναγιώτης
11. Καζάς Ιωάννης                
12. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος
12. Χρόνης Νικόλαος
13. Μπαρού  Ραφαήλ
13.Βασιλόπουλος Βασίλειος
14. Μπούνος  Γεώργιος

15. Ρούτουλας  Κων/ νος

16. Γραμματικόπουλος Χρήστος

17. Μερμίγκης Παναγιώτης

18. Ράλλη –Πιτσάκη Μαρία

19. Μπουζαλάς Γεώργιος 

20. Αντωνιάδης  Χαράλαμπος

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος ΤΚ Μάνεση κ.Δήμας Βασίλειος, Τ.ΚΑγίου Αδριανού κ.Βλάσσης Κων/νος, ΤΚ Ηραίου κ.Δάναινας Αριστείδης και ΤΚ Ν.Τίρυνθας κ.Κυριακόπουλος Δημήτριος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση o Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο : « έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την παραχώρηση του στρατοπέδου » και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον λόγω του γεγονότος ότι επίκειται η υποβάθμιση του ΚΕΜΧ Ναυπλίου .

Το Δημ.Συμβούλιο αποφασίζει Ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.

Ακολούθως ο Δήμαρχος ανέφερε τα εξής προτείνοντας την έκδοση σχετικού ψηφίσματος:

Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδεχθεί, ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθμη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέχρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατόπεδα.

Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες.

Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση δρομολόγηση της παραχώρησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής στο δήμο και στην τοπική κοινωνία.

Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο (Δήμος - περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρεσιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής κ.α.

Σε περίπτωση που η λειτουργία του στρατοπέδου υποβαθμιστεί στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΣ.

Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό που διεκδικούμε , γιατί το Ναύπλιο δικαιούται ειδική μεταχείριση , ως μοναδικός και ξεχωριστός τόπος και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά.

Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Δήμαρχο και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 47/2018

1. Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος με το οποίο διατρανώνεται η αντίθεση του Δήμου σε μία πιθανή υποβάθμιση του στρατοπέδου μέσω εκπαίδευσης άλλων ειδικοτήτων και εκφράζεται η βούληση για άμεση παραχώρηση όλων των χώρων του ΚΕΜΧ ,μεταξύ των οποίων και του πεδίου βολής στο Δ.Ναυπλιέων.

ΨΗΦΙΣΜΑ


Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδεχθεί , ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθμη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέχρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατόπεδα.

Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες.

Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση δρομολόγηση της παραχώρησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής στο Δήμο και στην τοπική κοινωνία.

Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο (Δήμος - περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρεσιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής κ.α.

Σε περίπτωση που η λειτουργία του στρατοπέδου υποβαθμιστεί στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΣ.

Για άλλες “χρήσεις” δεν αφήνουμε περιθώρια.

Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό που διεκδικούμε .Το Ναύπλιο δικαιούται ειδικής μεταχείρισης , ως μοναδικός και ξεχωριστός τόπος και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ, 23 -2-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.