12/18/2017 07:32:00 μ.μ.
0

Ολοκληρώθηκαν σήμερα (Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017) στη Θεσσαλονίκη, οι εργασίες της τετραμερούς συνάντησης Αρχηγών των Αστυνομιών της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της π.Γ.Δ.Μ., που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Αρχηγός της Αστυνομίας της Βουλγαρίας κ. Mladen MARINOV, ο Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κ. Lazo VELKOVSKI και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας της Αλβανίας κ. Rebani JAUPI.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης οι τέσσερις Αξιωματούχοι, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχή εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των χωρών τους, όπως συμφωνήθηκε στην 2η Τετραμερή Υπουργική Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη (04 - 05 Οκτωβρίου 2017) και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης και καταπολέμησης του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος, συμφώνησαν να ενισχύσουν την τετραμερή συνεργασία, με βάση τους παρακάτω κεντρικούς άξονες:

 τον ορισμό σημείων επαφής για την άμεση συνεργασία σε επείγουσες περιπτώσεις, τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε Κεντρικό επίπεδο, σε θέματα που αφορούν το σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα,

 την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, σχετικά με εγκληματικές μεθόδους και τρόπους δράσης για εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση,

 τη διαμόρφωση των αναγκών εκπαίδευσης και τη διοργάνωση κοινών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και

 τη διεξαγωγή συναντήσεων σε συνέχεια και κατ’ αντιστοιχία των Υπουργικών συναντήσεων σε τετραμερές επίπεδο, με σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση των συμφωνηθέντων.

Κατά τις εργασίες της τετραμερούς συνάντησης τον κ. Αρχηγό πλαισίωναν η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Γιάννινας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Ταξίαρχος Αθανάσιος Κοκκαλάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Ηλίας Ξανθάκης.

Μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, δήλωσε τα ακόλουθα:

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας «Σε συνέχεια της 2ης τετραμερούς Συνάντησης Υπουργών στη Θεσσαλονίκη, που έγινε στις 04-05/10/2017, συναντηθήκαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά, οι τέσσερις Αρχηγοί, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος και επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά, υπό την μορφή του μηνύματος, ότι η πολύ καλή συνεργασία, σε διμερές επίπεδο μεταξύ μας, πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί και προς τούτο προσπαθήσαμε να βρούμε πρακτικές προς ενίσχυση αυτής της πολύ καλής μέχρι σήμερα συνεργασίας. Επιβεβαιώσαμε και επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά ότι η διαπροσωπική σχέση μεταξύ των Αρχηγών, όπως και των συνεργατών μας, αλλά και η καλή, ειλικρινής πρόθεση και επικοινωνία στην ανταλλαγή των μηνυμάτων και των πληροφοριών μεταξύ μας, είναι παράγοντας καθοριστικός στην αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων, που μας απασχολούν ως γείτονες.

Δημοσιογράφος: Οι δρόμοι διακίνησης των ναρκωτικών, της αλκοόλης, των παράνομων καπνικών κλπ. είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εμείς ως χώρα, αλλά σαφώς και οι χώρες που αναφέρατε, Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια. Θεωρείται ότι υπάρχουν νέοι τρόποι συνεργασίας ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα; Οι δρόμοι που διακινούνται είναι γνωστοί; Αλλάζουν; Τους βρίσκετε; Για το μέλλον τι έχουμε;

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας: Το σοβαρό, οργανωμένο, διασυνοριακό έγκλημα έχει πολλές παραμέτρους. Έχει ναρκωτικά, έχει όπλα, έχει εκρηκτικά, έχει παράνομη διακίνηση προϊόντων, όπως καπνικών προϊόντων, αιθυλικής αλκοόλης, έχει μετακίνηση προσώπων, παράνομη διακίνηση προσώπων. Όλα αυτά συζητήσαμε σήμερα και σε όλα αυτά αποφασίσαμε πως πρέπει, με ενιαίο πλέον τρόπο και όχι σε διμερές επίπεδο, αλλά ομοφώνως και οι τέσσερις Αρχηγοί πως πρέπει να δημιουργήσουμε κοινά σημεία, σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, επαφής για την γρήγορη και έγκαιρη διαχείριση επιχειρησιακών πληροφοριών. Συμφωνήσαμε πως πρέπει να ανταλλάσουμε επιχειρησιακές πληροφορίες, έγκαιρα και σωστά. Συμφωνήσαμε πως πρέπει να κάνουμε συναντήσεις σε Περιφερειακό επίπεδο των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών των γειτονικών χωρών, μεταξύ τους εναλλάξ, μια φορά στη μία χώρα, μία φορά στην άλλη. Συμφωνήσαμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες της εκπαίδευσης και να επιλύσουμε με συνεκπαιδεύσεις και σεμινάρια, που θα γίνονται σε διασυνοριακό επίπεδο, στα σύνορα. Συμφωνήσαμε η σημερινή μας συνάντηση να μην είναι η πρώτη και η τελευταία αλλά να έχει συνέχεια και με αυτό τον τρόπο να νοηματοδοτήσει και να συμβολίσει μια προσπάθεια ενιαία, για την πολύ καλή συνεργασία, ούτως ώστε η γειτονιά μας να είναι ασφαλής για τους πολίτες της.

Δημοσιογράφος: Τέτοιου τύπου συναντήσεις θα γίνουν και από άλλα Σώματα Ασφαλείας με δεδομένο ότι τουλάχιστον τα ναρκωτικά από Αλβανία περνάνε πολύ από το θαλάσσιο χώρο. Το Λιμενικό δηλαδή θα εμπλακεί σε μια τέτοια συνεργασία με τις άλλες τρεις χώρες;

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας: Δεν το γνωρίζω για τη συνάντηση για το Λιμενικό Σώμα. Εξ όσων γνωρίζω όμως και επειδή αυτή η πρώτη συνάντηση Αρχηγών Αστυνομίας γίνεται στον απόηχο της επιτυχούς συνάντησης του Οκτωβρίου των Υπουργών, έχω την αίσθηση ότι θα ακολουθήσει και μια συνάντηση Αρχηγών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των όμορων χωρών.

Δημοσιογράφος: Κύριε Αρχηγέ να ρωτήσω λίγο, το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας είναι η μετανάστευση. Εξακολουθεί να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και φυσικά ένα άλλο πρόβλημα είναι η διέλευση της τρομοκρατίας όπως εσείς γνωρίζετε καλά και όπως την εννοείται. Συζητήθηκε εκφράστηκε ανησυχία από τους ομολόγους σας στη σημερινή συνάντηση;

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας: Το μεταναστευτικό ζήτημα, το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα και οι διαστάσεις του σήμερα είναι γνωστές σε όλους. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή συνιστά πρόβλημα, είναι όμως σε ένα επίπεδο που ελέγχεται. Η διασύνδεσή του με την τρομοκρατία, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν είναι άμεση και αυτονόητα βέβαιη. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει σε ένα θεωρητικό επίπεδο ότι μέσω των μεταναστευτικών ροών μπορεί να έχουμε προσπάθεια διείσδυσης κάποιων ανθρώπων που θέλουν να εμπλακούν καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο με την τρομοκρατία. Τα μέχρι σήμερα στοιχεία όμως δε μας έχουν δείξει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και τα τέσσερα κράτη και τις τέσσερις χώρες και σήμερα ομονοήσαμε όλοι ότι είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα που πρέπει να συνεργαστούμε για την αντιμετώπισή του.»

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.