12/15/2017 08:34:00 μ.μ.
0

Ανδριανός στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων: Οι προκλητικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν κατέδειξαν ότι η προετοιμασία για την επίσκεψη του  από την κυβέρνηση δεν ήταν αυτή που επιβαλλόταν και αυτό φαίνεται και εκ του αποτελέσματος.


Ο αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 (Α' 11), με το οποίο κυρώθηκε η από 24.12.1990 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 'Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών' (Α' 182)”, επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

“Επιτρέψτε μου, πριν απ' ότιδήποτε άλλο, να κάνω μια σύντομη αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους κινήσεις δέον είναι να προγραμματίζονται βάσει του προσδοκώμενου θετικού αποτελέσματος που θα παραγάγουν για τη χώρα μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καταφανές όχι μόνο στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη, ότι η προετοιμασία από ελληνικής πλευράς δεν ήταν αυτή που επιβαλλόταν και αυτό φαίνεται και εκ του αποτελέσματος. Ιδιαίτερα οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι οποίες βεβαίως έλαβαν την προσήκουσα απάντηση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και γεννούν ερωτήματα και αμφιβολίες για την προετοιμασία από πλευράς της κυβέρνησης. Και περιορίζομαι εδώ δεδομένης της σταθερής και υπεύθυνης προσήλωσης της παράταξής μας στην υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

Σε ό,τι αφορά τώρα το υπό εξέταση σχέδιο νόμου, το οποίο πρέπει να τονιστεί πέραν πάσης παρεξήγησης ότι αφορά ένα θέμα εσωτερικής έννομης τάξης, αυτό αφορά τις συγκεκριμένες οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 1920/1991. Εδώ θέλω να σταθώ και να πω ότι ήταν ένας πρωτοποριακός νόμος της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ο οποίος μάλιστα ψηφίστηκε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα και να είναι πρωτοποριακός. Θυμίζω ότι η προαιρετικότητα υπήρχε, αλλά αναιρέθηκε από μία νομολογία του Αρείου Πάγου. Για την εποχή του όμως, για το 1991, και για τις συνθήκες βεβαίως που ψηφίστηκε ήταν ένας πρωτοποριακός νόμος.

Ισχύουν, λοιπόν, οι κοινές διατάξεις του αστικού κώδικα και μόνο κατ' εξαίρεση οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στη διαδικασία του Μουφτή, ο οποίος συνεχίζει να έχει αρμοδιότητες θρησκευτικού λειτουργού και ιεροδίκη. Οι αρμοδιότητες αυτές συνεχίζουν να προβλέπονται απαράλλακτες στις κείμενες διατάξεις και δεν μεταβάλλεται έτσι η προβλεπόμενη αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων για τον έλεγχο των αποφάσεων και την κήρυξη της εκτελεστικοτητάς τους. Πλέον, οι αρμοδιότητες αυτές του Μουφτή, θα ασκούνται μόνο εφόσον όλα τα διάδικα μέρη δηλώσουν εγγράφως ότι επιθυμούν να υπαχθούν στη δικαιοδοσία του Μουφτή, διαφορετικά για τα θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου θα ισχύει ο αστικός κώδικας.

Η ρύθμιση, λοιπόν, αυτή βελτιώνει την ισχύουσα ρύθμιση, καθότι καθιστά προαιρετική επιλογή των Μουφτή και ορίζει ότι κατά κανόνα δικαιοδοσία έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Η υπαγωγή, λοιπόν, στο σύστημα δικαιοταξίας του μουσουλμανικού νόμου είναι απολύτως προαιρετική.

Εμείς είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις δικαιακές αρχές της έννομης τάξης στο νομικό πολιτισμό της ισονομίας, του ευρωπαϊκού δίκαιου και κεκτημένου, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ισότητας των δύο φύλων. Και είναι θετικό το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκει σύμφωνους τους φορείς των πολιτών της Θράκης, μουσουλμάνων και χριστιανών, θρησκευτικούς λειτουργούς και θρησκειολόγους, καθώς και διακεκριμένους νομικούς.

Αντιμετωπίζεται έτσι ένα ζήτημα, για το οποίο τα τελευταία χρόνια είχαν βρεθεί παρακάμψεις, όπως αυτή του πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων μουσουλμάνων αλλά και προβλήματα όπως αυτό που αποτυπώνεται στη σχετική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου η Ελλάδα είναι κατηγορούμενη και εκκρεμεί η σχετική απόφαση.

Άλλωστε, πρέπει να επισημανθεί ότι η τεράστια πλειονότητα ειδικά των κληρονομικών ζητημάτων, ήδη επιλύεται από τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης βάσει του αστικού κώδικα με κοινή συναίνεση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι για τις περιπτώσεις όπου δημιουργούνται προβλήματα δεν οφείλουμε ως Πολιτεία να προβλέψουμε την απόλυτη προστασία κάθε πολίτη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της χώρας. Δεν είναι δυνατό για παράδειγμα να μη λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επιθυμία του τεθνεώτος για τη διάθεση της περιουσίας του.

Σε κάθε περίπτωση σε μια φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως η ελληνική οφείλει να σέβεται και να προστατεύει αποτελεσματικά και έμπρακτα τόσο τα ατομικά, όσο και τα συλλογικά δικαιώματα υπάγοντας τα δεύτερα στα πρώτα στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται σύγκρουση.

Η παράταξη την οποία εκπροσωπώ, η Νέα Δημοκρατία έχει πρωτοστατήσει σταθερά στην εμπέδωση της ισονομίας με καίριες θεσμικές μεταρρυθμίσεις τόσο με γενικό χαρακτήρα, όσο και για την κατοχύρωση των Συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης.

Με απόλυτο λοιπόν σεβασμό στη θρησκευτική πίστη ή στην απουσία αυτής και στην πολιτιστική ταυτότητα στην οποία ο κάθε πολίτης ανήκει στο βαθμό βεβαίως που οι αρχές και οι αξίες της είναι συμβατές με το νομικό μας πολιτισμό, στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που εμπεδώνει περαιτέρω την ισονομία και επιλύει σπάνιες, αλλά υπαρκτές εντάσεις ανάμεσα στα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα.

Τώρα για την καλύτερη ρύθμιση των λειτουργικών ζητημάτων, που συνεπάγεται η ρύθμιση αυτή, επισημαίνουμε την ανάγκη να γίνει σωστή δουλειά και να εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή όλες οι σχετικές παράμετροι. Προτείνουμε προς τούτο αντί για το Προεδρικό Διάταγμα τη σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη κώδικα, που θα περιλαμβάνει τους δικονομικούς κανόνες για τη συζήτηση της υπόθεσης από το Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεων του, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας και της τήρησης αρχείου, την παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων και γενικώς όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.1920/1991, η οποία Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από τρεις νομομαθείς ιεροδιδασκάλους των ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης και τους αντικαταστάτες τους, έναν εκ των Μουφτήδων της Θράκης και τον αντικαταστάτη του, και ένα μέλος ΔΕΠ με ειδικότητα στην πολιτική δικονομία, ενώ ως μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής θα μπορούσαν, να οριστούν δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ μιας εκ των Μουφτειών της Θράκης.

Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν.1920/1991 μετά τη φράση “Οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν αντίκειται στο Σύνταγμα” προτείνουμε να προστεθεί: “και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που ορίζει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”. Σκοπός λοιπόν είναι να τονιστεί η υπέρτατη ανάγκη συμμόρφωσης προς το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο επιβάλει απαρεγκλίτως, τόσο την ισονομία γενικώς, όσο και ειδικώς την ισότητα μεταξύ των φύλων.

Βάσει όσων ανέφερα λοιπόν εμείς είμαστε θετικοί, η Ν.Δ. ψηφίζει αυτό το νομοσχέδιο καθώς κινείται στη σωστή κατεύθυνση.”0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.