12/26/2015 09:19:00 π.μ.
0


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε στο site madata.gr θα έχουμε ραγδαίες αλλαγές στις συντάξεις. Τέλος οι πρόωρες, πριν από τα 62 και 67 έτη.Με βάση τις εγκυκλίους που απέστειλε ο υφυπουργός Τ. Πετρόπουλος στα Ταμεία:
-Ανατροπές σε κατοχυρωμένα δικαιώματα για δεκάδες κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είχαν συμπληρώσει έως τις 18 Αυγούστου τα (χαμηλότερα) όρια ηλικίας και τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης
Τίθεται από φέτος το 58ο έτος ως ηλικιακό όρια για όσους μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ακόμη και για γονείς ή συζύγους ή αδελφούς αναπήρων καθώς και των μητέρων με ανήλικα (σε όσα Ταμεία υπήρχε σχετικό καθεστώς). Τα επιπλέον χρόνια που προστίθενται φτάνουν τα 15 έτη ειδικά για περιπτώσεις γυναικών με ανήλικο που είχαν ως όριο το 52ο έως το 2013 (νέο όριο τα 67 για πλήρη ή τα 62 για μειωμένη).
Επιβάλλεται επιπλέον ποινή μείωσης 10% στις μειωμένες συντάξεις και έως την ηλικία των 67 ετών για όσους και όσες δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015. Η μείωση, ωστόσο, δεν θα ξεπερνά το 30% (για 5 έτη νωρίτερης εξόδου) + 10% επί του νέου μειωμένου ποσού, έως ότου συμπληρωθεί η νέα ηλικία συνταξιοδότησης.
Οι χαμένοι από κάθε ταμείο
Στον ΟΑΕΕ θίγονται όλοι όσοι επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με 35 (το 2010), 36 (το 2011) και 37 έτη ασφάλισης (το 2012), γυναίκες ασφαλισμένες και μητέρες ανηλίκων στον τομέα ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων, οι προερχόμενες από το ΤΣΑ, ακόμη και οι αναβάτες ιπποδρόμου (έβγαιναν με 25ετία χωρίς όριο ηλικίας ενώ από φέτος τίθεται το όριο των 55 ετών που αυξάνεται σταδιακά έως τα 62).
Παράδειγμα 1ο: Ασφαλισμένος/-η που το 2011 είχε 35 έτη ασφάλισης και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του/της το 2020 δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 6 μηνών (εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για το έτος 2011, δηλαδή 36 έτη). Αν το όριο ηλικίας (61 ετών και 6 μηνών) συμπληρώνεται μετά την 1/1/2022, ο/-η ασφαλισμένος/-η συνταξιοδοτείται και μετά την 1/1/2022 με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους.
Παράδειγμα 2ο: Ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΑ, με 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Αν η ασφαλισμένη συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το 2020 θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 65 έτη και 3 μήνες. Το ίδιο όριο θα ισχύει και μετά την 1/1/2022.
Στο ΕΤΑΑ που ασφαλίζει δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς θίγονται ασφαλισμένοι που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία στα 60 οι άνδρες και στα 58 οι γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010) ή 36 έτη ασφάλισης (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011) ή 37 ετών ασφάλισης (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012). Σταδιακά θα έχουν ως όριο τα 40 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 62 ετών. Θίγονται, ακόμη γυναίκες, ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΣΑΥ και στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι έγγαμες γυναίκες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και οι μητέρες ανηλίκων τέκνων του Τομέα Νομικών (πρόσθετη μείωση 10% σε μειωμένη σύνταξη). Διπλή μείωση θα έχουν, τέλος, οι διπλοσυνταξιούχοι καθώς θα επιβάλλεται η ποινή 3% για κάθε έτος ηλικίας που υπολείπεται από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ορίου συνταξιοδότησης και πρόσθετη μείωση 10%, μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Παράδειγμα 1ο: Ασφαλισμένη του ΕΤΑΑ, που είχε 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012, επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 59ου έτους της ηλικίας. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει το 59ο έτος της ηλικίας το 2018, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών (εφόσον έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών).
Παράδειγμα 2ο: Ασφαλισμένος του ΕΤΑΑ γονέας ανάπηρου τέκνου, συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2017, οπότε, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 57 ετών και 8 μηνών (δηλαδή το όριο ηλικίας που αντιστοιχεί στην ηλικία των 55 ετών το 2017) ενώ θα «έβγαινε» χωρίς όριο ηλικίας αν είχε τα 25 έτη πριν από τις 18 Αυγούστου.
Παράδειγμα 3ο: Μητέρα ανηλίκου τέκνου, ασφαλισμένη του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, που είχε συμπληρώσει 21 ½ έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας. Αν η ασφαλισμένη συμπληρώνει το 50ό έτος το 2016, συνταξιοδοτείται στην ηλικία των 56 ετών και 9 μηνών και μετά την 1/1/2022 (εφόσον έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 25 ετών).
Παράδειγμα 4ο: Μηχανικός, παράλληλα ασφαλισμένος στο Δημόσιο και το ΤΣΜΕΔΕ, συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο το 2011 χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθεί συγχρόνως ή εντός εξαμήνου από το ΤΣΜΕΔΕ. Εφόσον είχε 35 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ το 2012, μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας. Αν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών. Η σύνταξη θα καταβάλλεται μειωμένη κατά 3% για κάθε έτος ηλικίας που υπολείπεται από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου, εφ’ όρου ζωής ενώ η πρόσθετη μείωση ύψους 10% θα γίνεται μέχρι ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας.
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ
Στα ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών - ΜΜΕ
Μεγαλύτερη είναι η ανατροπή για τις μητέρες ανηλίκων που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στα 52 (επιβαρύνονται, ανάλογα με την ηλικία που έχουν έως και 15 χρόνια) ενώ μικρότερη επιβάρυνση προβλέπεται για παλαιούς ασφαλισμένους πριν από το ‘83 που είχαν δικαίωμα εξόδου με 35έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. (ξεκινούν με όριο τα 58 και βγαίνουν στην ηλικία που αντιστοιχεί το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών).
Παράδειγμα 1ο: Μητέρα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ το 1992, που το 2015 συμπληρώνει 17 έτη ασφάλισης, έχει ανήλικο παιδί και είναι 50 ετών δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών ή με μειωμένη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της.
Παράδειγμα 2ο: Ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν το 1983 ο οποίος το 2015 είναι 56 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 59 ετών και 6 μήνες.
Παράδειγμα 3ο: Ασφαλισμένη που θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης το Δεκέμβριο του 2015 (μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015) θα έχει μείωση σύνταξης κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και επιπλέον 10%.
Αν το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1.000 ευρώ και συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο, η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700 ευρώ και με την πρόσθετη μείωση του 10%, το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630 ευρώ.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.